HÅBALLEN

Håballen, tida mellom vårvinna og slåtten. Dette var gjerne ein litt rolegare periode i gardsarbeidet, og ein hadde stunder til å gjera reparasjonsarbeid og anna førefallande arbeid. Håball er også ein munnharpeslått som er skriven av Sverre Eftestøl i 1994. Den ble...

KVINLOGSLAGJET

Kvinlogslagjet, ein av dei eldste og mest utbreidde bruremarsjane i folkemusikken på Agder. Slåtten finst i fleire ulike variantar med forskjellige namn og blir kalla Kvinlogslagjet i Fjotland. Slåtten har iallfall vore ålment kjent mellom spelemann i bygda...

HUKNUDEN

Huknuden, fjelltopp i Fjotland, og namnet på ein dei mest kjende fjotlandsslåttane. 1. Det litle, men karakteristiske fjellet Huknuden ligg over garden Øvre Kvinlog i Fjotland. Toppen når opp i  338,7 m o.h. 2. Feleslåtten Huknuden har namnet etter fjellet...
EFTESTØL Trygve

EFTESTØL Trygve

Trygve Martinson Eftestøl, lærar, klokkar, gardbrukar, spelemann og handverkar frå Risnes i Fjotland som var av dei aller viktigaste utøvande tradisjonsberarane innan musikk og handverk i Fjotland i den 20. hundreåret. Eftestøl var fødd 19.1.1901 og døydde i...
Ein langeleik tar form

Ein langeleik tar form

Vintaren 2009 fekk Fjotlandsrosa følgje Nils Ro i bygginga av Langeleik nr 21 frå hans hand. Det er ein kopi av langeleiken som Torgrim Knaben (1768-1836) laga til dåpsdagen til dottera Turi i 1817. Langeleik er eit av dei meir særmerkte folkemusikkinstrumenta som var...

Springardans frå Fjotland

Lisa Biktjørn Haugeland frå Flekkefjord leverte i mai 2018 ein bacheloroppgåve om Springardans frå Fjotland Universitetet i Sørøst-NorgeFakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskapInstitutt for tradisjonskunst og folkemusikkHo skriv dette i innleiinga til...