Lesarsteinen og prestesteinen

Lesarsteinen og prestesteinen

Like ved Kvenåsen skulehus på Fjotland Bygdemuseum ligg prestesteinen og lesarsteinen. Å løfte lesarsteinen som tidlegare lå i vatnkanten like nedanfor kyrkja, var ei manndomsprøve som mange unge fjotlendingar har prøvd seg på. Det var ei tøff utfordring å løfte...
Vordalsgruva i Fjotland

Vordalsgruva i Fjotland

I Vordalen i Fjotland var det ein kort periode gruvedrift i tida kring 1. verdskrig. Av Knut Petter Netland, etter notat nedskriven/fortalt av Olav P Netland (f. 1922, d 2002) vintaren 2002 slik han huska det, supplert med tilgong på driftsrapportar frå...

DAAE Ludvig L

Ludvig Ludvigsen Daae, historieprofessoren med oppvekst som presteson i Kvinesdal og som i fleire bøker skildra kulturhistoriske tilhøve i Fjotland og Kvinesdal. Daae var fødd i Aremark i Østfold 7.12.1834 og døydde i Oslo 19.2.1910. Frå 1841 til 1856 budde...

HELLE Sigbjørn Steinarson

Sigbjørn Steinarson Helle, gardbrukar, lærar, ordførar og stortingsmann frå Helle i Vesterdalen i Fjotland. Helle var fødd på Heddestølen 14.7.1815 og døydde på Helle 24.6.1899. Han gjekk nokre månader i lære hjå presten Melbye, og blei sett til...