Lesarsteinen og prestesteinen

Lesarsteinen og prestesteinen

Like ved Kvenåsen skulehus på Fjotland Bygdemuseum ligg prestesteinen og lesarsteinen. Å løfte lesarsteinen som tidlegare lå i vatnkanten like nedanfor kyrkja, var ei manndomsprøve som mange unge fjotlendingar har prøvd seg på. Det var ei tøff utfordring å løfte...

Om jol i Fjotland før i tiæ

“Då grauden stod feri’ jolekvelden, gjekk dei ud og skaud med dynamitt så gardan’ omkring visste ko’ langt dei va’ komne med jolemaden. Dei skaud inn jolæ, som dei sa”. Jola var ei høgtid som i stor grad sette krav til eit intensivert arbeid, og det var gjerne...

Fjotland før i tiæ

I 2004/2005 brukte Svein Arne Myhren og Per Sverre Kvinlaug mykje tid på å førebu og produsera fire radioprogram om Fjotland- før i tiæ. Programma blei sendt på Radio Kvinesdal i 2005. Desse programma er no tilgjengelege her på Fjotlandsrosa.no. Sjekk lenkene nedanfor...

Tradisjonsmat- Fjotland før i tiæ

Kosthaldet har endra seg enormt i løpet av ein hundreårsperiode i Fjotland. Eldre folk hugsar ei tid då brød var det same som flatbrød og gjærbakst ikkje høyrde til kvardagsbrødet. Det er spennande å formidla for yngre generasjonar kva for måltid ein åt gjennom dagen,...