DAAE Ludvig L

Ludvig Ludvigsen Daae, historieprofessoren med oppvekst som presteson i Kvinesdal og som i fleire bøker skildra kulturhistoriske tilhøve i Fjotland og Kvinesdal. Daae var fødd i Aremark i Østfold 7.12.1834 og døydde i Oslo 19.2.1910. Frå 1841 til 1856 budde...

HELLE Sigbjørn Steinarson

Sigbjørn Steinarson Helle, gardbrukar, lærar, ordførar og stortingsmann frå Helle i Vesterdalen i Fjotland. Helle var fødd på Heddestølen 14.7.1815 og døydde på Helle 24.6.1899. Han gjekk nokre månader i lære hjå presten Melbye, og blei sett til...

GROSTØL Anna

Anna Andersdotter Grostøl, lærar og folkelivsgranskar frå Lista i Vest-Agder som brukte store delar av livet attåt lærargjerninga på å samla kunnskapar om og dokumentera gamle handverksteknikkar og arbeidsformer frå Agder i sør til Finnmark i nord. Grostøl...

JERSTAD Johan

Johan Gabrielson Jerstad, ingeniør og bygdebokforfattar frå Kvinesdal og Fjotland som gjennom ein mannsalder samla tradisjonsstoff frå Fjotland og fekk gjeve ut viktig kultursogetilfang frå bygda. Jerstad var fødd i Kvinesdal i 1893 og døydde i 1975. Jerstad...

MIDTTUN Gisle

Gisle Midttun, kulturhistorikar og museumsmann som dokumenterte og skreiv om sentrale tema innan norsk kulturhistorie i mellomkrigstida. Han er mannen bak påstanden ”I Fjotland bur eit folk som er framum dei andre”, publisert i verket Norske bygder....

SPILLEBROK Bernt A.

Bernt Atlakson Spillebrok, lærar, dekn, målar, spelemann, emissær og ordførar frå Øygarden i Fjotland, kjent for å ordleggja seg slagferdig og løgje, samstundes som haugianaren Spillebrok var ein alvorleg forkynnar og god menneskekjennar og sjelesørgjar....