Narvestad (1)

Narvestad ligg i Vesterdalen på begge sidar av Kvina. Dette er den garden som ligg lengst sør i Vesterdalen i Fjotland. I 1594, 1600 og 1619 vart garden skriven Narffuestad. I 1612 er det blitt til Nerffuestad, så i 1668 er det skriven Norvestad, mens i 1723 vart det...

Helle (2)

02 Helle Helle ligg i Vesterdalen på austsida av Kvina, aust for Nedre Kvinlaug. I 1594 vart garden skriven Hillde, i 1612 Helle, medan i 1619, 1668 og 1723 vart det til Helde. Johan Jerstad kasta framm den at Helle var eit hovdingsete. Bygda heitte Helle manntal i...

Nedre Kvinlaug (3)

Nedre Kvinlaug ligg i Vesterdalen på vestsida av Kvina, vest for Helle og ca 5-6 km sør for Øvre Kvinlaug. I 1594 vart garden skriven Quinnelog, i 1600 Quinnelogh, Quindelog 1612 og 1619. I 1668 Nedre Quindeloeg og Nedre Qvindeloug i 1723. Lars Rodduson er den første...

Spikkeland (4)

Spikkeland ligg vest for Nedre Kvinlaug. Garden er nemnd som Spincheland i 1668 og Spicheland i 1723. Spikkeland var øydegard under Nedre Kvinlaug og første brukar som er nemnd er Torkjell (nemnd 1645). Han skal ha vore leiglending under Tron Hoskuldson på Nedre...

Risøyne (5)

Risøyna ligg på ei øy i Kvina mellom Nedre Kvinlaug og Engdal. Garden er nemnd som Riisøen i 1668 og 1723. Garden er komen frå Nedre Kvinlaug. Første eigar som er nemnd er Sigbjørn Tormodsen Helle (nemnd 1647-51). Den kjende rosemålaren Tore Asbjørnsen...

Homme (6)

Garden ligg aust for Helle og Engedal, ikkje langt frå Aamland, Øvre. Den er nemnd som Hommen i 1668 og 1723. Garden er komen frå Aamland og blei folka i 1643. Homme og Aamland hadde bumark saman til 1803. Gardsnamnet Homme finn ein berre i Agder-fylka og Telemark....