Homstøl (53)

Ligg i Salmeligrenda øvst i Fjotland. I 1723 er garden skriven for Hommestøl. Gardane i grenda var tidlegare ein del av Sirdal, 1. januar  1903 blei gardane samla overført til Fjotland. Med unntak av Knabeneset har alle desse gardane blitt utskilt frå gardar...

Knabeneset (52)

Ligg i Salmeligrenda øvst i Fjotland. Garden er skriven for Næsset i 1668 og Øvre Næsset i 1723. Garden skal ha vore utskilt frå Knaben, og difor fått namnet frå garden. I følgje Fjotlands gards- og ættesoge skal garden blitt kalla Næsset under Knaben i 1675. Det er...

Solhom (51)

Ligg i Salmeligrenda øvst i Fjotland. Garden er skreven Soelhommen i 1723. Det er ikkje andre døme på dette som gardsnamn.  Gardene i grenda var opphaveleg ein del av Sirdal,  1. januar  1903 blei gardane samla overført til Fjotland....

Salmeli 50

Salmeli  ligg øvst i Fjotland mot Sirdal i den såkalla Salmeligrenda.  Gardane i grenda var tidlegare ein del av Sirdal,  1. januar  1903 blei gardane samla overført til Fjotland. Med unntak av Knabeneset har alle desse gardane...

Årstøl (49)

Garden ligg på heia mellom Vesterdalen og Austerdalen sør i gamle Fjotland kommune, like vest for Knibestøl. Garden er nemnd Aarestøle i 1612, Arestølle 1619, Aarestøele 1668 og Aarstøl 1723. Årstøl må vel ha kome frå Helle som eig marka heilt opp til nordenden av...

Knibestøl (48)

Garden ligg i austerdalen sør i gamle Fjotland kommune, like vest for Galdal. Garden er skriven Knibestøel 1668, Knibestøl 1723, og i matrikkelen frå 1905 er den nemnd Knipestøl. I Fjotland Gards og ættesoge kan ein lese at i mellomaldaren var garden støl for Galdal,...