Aamland, Øvre (7)

Aamland ligg på heia mellom Austerdalen og Vesterdalen, ikkje langt frå Homme. Garden er nemnd som Omlannd allereie 1594. I 1600, 1612, 1619 er den skriven Omland, før den i 1668 er skriven Øfre Ombland og Øfre Omland i 1723. Den første som er nemnd på garden er Øyu...

Engedal (8)

Garden Engedal ligg mellom Øvre og Nedre Kvinlaug i Vesterdalen. Fyrste gong namnet er nemnd i 1594, vart det skriven Engedall. Garden skal ei tid hørt med i det dei kalla ”Helle gods”. Øystein Olson er nemnd 1584-1614. I 1594 er han med på Feda og skreiv fullmakt for...

Øvre Kvinlaug (9)

Øvre Kvinlaug ligg i Vesterdalen på austsida av Kvina, aust for Stakkeland og ca 5-6 km nord for Nedre Kvinlaug. I 1668 vart garden skriven Øfre Quindeloeg, og Qvindeloug i 1723. I ei sak mellom Kvinlaug  og Netland i 1682 blei det lagt fram eit brev at Øvre Kvinlaug...

Stakkeland (10)

Stakkeland ligg vest for Øvre Kvinlaug, på vestdsida av Kvina. Garden er nemnd som Stacheland i 1612, Stocheland i 1668 og Stacheland i 1723. Namnet er nok etter toppen Stakken ved garden. Det var øydegard i 1600, og den garden låg kanskje nærare Krågeland. Garden låg...

Krågeland (11)

Krågeland ligg vest for Stakkeland Nedre Kvinlaug. Garden er nemnd som Krageland i 1668 og 1723. Krågeland  var øydegard og må ha vore under Nordigarden på øvre Kvinlog. Det ser ut som det har kome folk i 1625, for då blei garden satt i leidang. Dette...

Lindeland (12)

Lindeland ligg i Kvenåsen skulekrins like sør for Seland. Garden er skriven Lindeland i 1668 og 1723. Lindeland var øydegard under Seland og blei folka i 1617 av Olav Eielson øvre Kvinlog. Det gamle Lindeland må ha lege vest for elva. Lindeland finn ein berre i...