SPILLEBROK Bernt A.

Bernt Atlakson Spillebrok, lærar, dekn, målar, spelemann, emissær og ordførar frå Øygarden i Fjotland, kjent for å ordleggja seg slagferdig og løgje, samstundes som haugianaren Spillebrok var ein alvorleg forkynnar og god menneskekjennar og sjelesørgjar....

EFTESTØL Gudtorm Persson

Gudtorm Persson Eftestøl, rosemålar, treskjerar og handverkar frå Eftestøl i Fjotland som dana skule for den såkalla Vest-Agder-stilen innan norsk dekorativ bygdemåling og er blitt ståande som den fremste representanten for rosemålinga frå Vest-Agder....

Tonstadbua

18 år gamal i 1780 måla den kjende rosemålaren Tore Asbjørnsen Risøyne, Tonstadbua. Bua blei flutt til Vest-Agder fylkesmuseum i 1967. Der kan framleis Tore sitt ungdomsverk sjåast i bua som stammar frå Tonstad. Tonstadbua skal vore bygd tidleg på 1700-talet. Etter...

Fjotlandsmålarane

«Fjotlandsmålarane» I denne framstillinga om fjotlandsmålinga og fjotlandsmålarane, er det ikkje stilhistorie, ornamentikk- og fargeval som står i sentrum. Her ligg vekta meir på det som gjekk føre seg rundt denne aktiviteten enn sjølve...

RISØY Tore Asbjørnsen

Tore Asbjørnson Risøy, rosemålar frå Risøy i Vesterdalen i Fjotland som danna skule innan rosemålinga i Fjotland og Vest-Agder. Risøy blei fødd i 1762. Han døydde 14.5.1820 på Fåsdal i Gyland der han var på målaroppdrag. Så blei det så...

Spilebrok, Bernt A.

Bernt Atlakson Spillebrok, lærar, dekn, målar, spelemann, emissær og ordførar frå Øygarden i Fjotland, kjent for å ordleggja seg slagferdig og løgje, samstundes som haugianaren Spillebrok var ein alvorleg forkynnar og god menneskekjennar og sjelesørgjar....