Rosemålar – handverkar – kunstnar

HandverkarenDet er alltid vanskeleg å vurdera folkekunsten i høve til den profesjonelle kunsten utøvd av utdanna kunstnarar. Å vurdera rosemåling som kunst er difor litt problematisk om ein legg vanlege definisjonar på kunst til grunn. Det blir rett og slett...

Rosemåling frå Fjotland på 500-setel

500-setelen som Norges Bank gav ut i 1991 har eit rosemålingsmotiv som fjotlendingen Per Guttormsen Eftestøl har måla. Det måla han på ei kiste rundt 1850. Denne kista er no å finne på Norsk Folkemuseum i Oslo. Ei liknande kiste er også i Hægebostad. Per Guttormsen...