01.06 Trettandagen

6. januar Denne dagen er etter kyrkjeleg tradisjon epifaniedagen som tyder openberringsdagen. Dagen var knytt til openberringane Jesu fødsel, Jesu dåp og Jesu fyrste kjende undergjerning, vin-underet i Kanaan. Mot slutten av 300-talet hadde ein gjenge over til å ha...

01.13 Tjusdagen

13. januar Kjeldene frå Fjotland nyttar namn som ”tjusdagen”, ”tjuenhelgi” og  ”tjuendag jol” om denne dagen (Jerstad 1949/Lunde 1925). Dette var dagen jola slutta. Fylgjande rim er knytt til dagen: ”Knut fut, / jaga jolæ ut.” Namnet Knut har opphavleg lite...

01.25 Pauli omvending

25. januar       Dette er minnedagen for Pauli omvending. Kristenforfylgjaren Saulus skulle til Damaskus for å gripa kristne der og føra dei til fangenskap i Jerusalem, men han blei omvendt då han møtte Kristus i eit sterkt ljos på vegen...

02.02 Kyndesmøss/kyndelsmesse

2. februar       ”Kyndesmøss” eller kyndelsmesse er omsetjingar av det latinske Missa festum candelarum, som ein best kan omsetja med ’ljosmesse’. Dette var og er ein viktig katolsk høgtid. Heile kyrkjelyden gjeng i prosesjon inn kyrkja...

02.22 Peder stol

22. februar     Dette er kyrkjedagen som markerer at apostelen Peter blei overhovud for den kristne kyrkja. Dagen har dagsnamnet ”Peder stol” i almanakkane etter det latinske namnet på dagen, Petrus Cathedratus. Ulike forteljingar om at St....

03.12 Greggamøss

12. mars         St. Gregor blir minna denne dagen i kyrkjetradisjonen. Gregor (540-604) var av rikmannsslekt, men valde klosterlivet i kontemplasjon og bøn. Han utmerkte seg som abbed, klosterleiar, og blei som fyrste munk og...