12.26 Stefanusdagen

26.desember  Denne dagen, ”Stefanusdagen”, har vore ein tradisjonell minnedag for den Heilage Stefanus, den fyrste kjende, kristne martyren som ein kan lesa om i Apostelgjerningane i kapittel 6 og 7. I kyrkjeleg tradisjon er Stefanus blitt ståande som føredøme,...

12.25 Joledagen

25.desember  Denne kyrkjehøgtida er som ålment kjent vigt Jesu Kristi fødsel og stend sterkt i vår eigen samtidige kultur. 1.joledag var utan samanlikning den viktigaste dagen i jola for folk. No tok jolefeiringa for ålvor til. Jolekvelden, den 24. desember, har...

12.23 Toddasmøssdagen

23. desember Litle jolaftan var ein kyrkjeleg merkedag. Dette var dødsdag og minnedag for biskop Þórlákr helgi Þórhalsson (1133-1193) som var biskop i Skålholt på Island. Den islandske biskopen var kjent som ein from kristen og ivrig i å reformera og sjølvstendiggjera...

12.21 Tomasmøssdagen

21. desember Dette var den kyrkjelege minnedagen for apostelen Tomas, Jesu læresvein med tilnamnet ”tvillingen”, men han er nok mest kjent som den tvilande og vantru læresveinen slik han er skildra i Johannes-evangeliet. Fleire uavhengige kjelder fortel av han etter...

12.13. Lucia. Lussinote

13.desember Dette er minnedagen for Heilage Lucia frå Syrakus på Sicilia som leid martyrdøden kring 304 under dei harde kristenforfylgingane frå den heidenske, romerske keisaren Diokletian. Lucia er ein såkalla jomfrumartyr: Ho hadde gjort lovnad til Gud om å ikkje...

12.09 St. Annedag

9. desember Dette er den kyrkjelege minnedagen for den heilage Anna, mor åt Maria Møy. Ho er ikkje skildra i Bibelen, men den kyrkjelege tradisjonen nyttar namna Anna og Joakim på foreldra til Maria, Jesu Mor. Minnedagen hennar var i utgangspunktet 26. juli, og er det...