03.25 Marimøss

25. mars ”Marimøss”, ”marimesse om våren” eller ”Maria bebudelsesdag” er namnet på denne dagen som i dag gjeng under namnet Maria bodskapsdag. Dagen er kyrkja si høgtidsdag for å markera dagen då Maria fekk bod frå engelen om at ho skulle føda Kristus. Tida kring...

04.14 Sommarmål

14. april    Dette er av dei få merkedagane som ikkje har nokon tydeleg kyrkjeleg bakgrunn, dvs. ein merkedag som har vore ein helga dag i norsk kyrkjetradisjon. Men dagen er samanfallande med minnedagen for helgenane Tiburtius og Valerianus....

05.03 Korsmøss

3. mai  ”Korsmøss” eller krossmesse om våren er nemninga for denne dagen. Det er kyrkjeleg høgtidsdag til minne om at Helena, Keisar Konstantins mor, fann Den heilage krossen som Jesus var blitt avretta på, i Jerusalem. Mange stader var det vanleg å klyppa...

05.15 Halvorsok

15. mai Hallvardsmesse, hallvardsok eller halvorsok er minnedagen for den norske helgenen Hallvard Vebjørnson frå Husaby i Lier. Helgenforteljinga er nok kjent for dei fleste: Hallvard var fødd om lag 1020. Han var i slekt med Olav Haraldson, og var fødd inn i ein...

05.25 Urbanus

25. mai            Urbanus er den tradisjonelle nemninga på denne dagen i dei gamle almanakkane. Dette var ein kyrkjeleg høgtidsdag og minnedag for pave Urbanus I (222-230) i katolsk tid. Ein kjenner lite til...

06.24 Jonsok

24. juni            Jonsok var den viktigaste merkedagen i sommarhalvåret. Dagen før denne sommardagen, jonsokaftan, er vel den av dei kyrkjelege helgenmarkeringane som stend sterkast i norsk kultur og tradisjon i...