07.02 Syftesok. Maria besøgelsesdag

2. juli   Dette er den Heilage Svithuns minnedag i den katolske kyrkja. Svithun var biskop i Winchester i England og var fødd kring år 800 og døydde i 862. Livet til St. Svithun er legendeprega. Biografiane hans blei skrivne lenge etter hans død. Men han var...

07.20 Marte vassause

20. juli Denne dagen har i folketradisjonen hatt namn som ”margitsmesse”, ”Mari vassause” eller som i Fjotland – ”Marte vassause”. Eigentleg er dette minnedag for St. Margareta av Antiokia (i Tyrkia). Margareta skal som Lucia, ha blitt forfylgt fordi ho var...

07.25 Jakob vådhatt

25. juli Jakobsmesse, Jakobsok eller det meir folkelege ”Jakob vådhatt” er nemninga for dagen som er minnedag for apostelen Jakob og éin av Jesu læresveinar. Han er fleire stader omtala i evangelia, og har ser ut til å ha vore ein av Jesu aller nærmaste. Han leid...

07.29 Olsok

29. juli Olsok er som kjent den kyrkjelege minnedagen for Olav Haraldson som fall i slaget på Stiklestad denne dagen i 1030. Han blei seinare kåra til helgen, Heilag-Olav, Noregs evige konge. Minnedagen 29. juli er i vårt hundreår tid teken opp att i den lutherske...

08.22 Symforam

22.8.    Dette er minnedagen for den Heilage Symforian. Symforian var ein ung gut frå ein av dei få kristne familiane i Autun ved Dijon i Burgund i Frankrike på 100-talet e.Kr. Han var fødd kring 165. Då han ein dag tilfeldig kom inn i ei folkemengd som...

08.24 Bartolomeus

24. august  Dette var den kyrkjelege minnedagen for den heilage Bartholomeus, ein av læresveinane til Jesus og apostel. Han skal ha omvendt kongen av Armenia til den kristne trua, men kom i hendene på kongens heidenske slektningar og leid martyrdøden. Dagen var i...