1 1963 var ein stor flokk med Fjotlendingar samla i USA. Agnar Klungland har sendt oss bilete og oversikt over dei fleste som var til stades.