Krusifikset i Fjotland kyrje som forsvann

Krusifikset i Fjotland kyrje som forsvann

I 1902 stod det å lese om eit tjuveri frå Fjotland kyrkje i Flekkefjordsposten. Eit gammalt krusifiks var borte frå kyrkja. Sidan den tid har det vore eit mysterium kor det blei av. Flekkefjordsposten slo fast at det var seld til omreisande oppkjøparar. Rykte skal ha...
Lesarsteinen og prestesteinen

Lesarsteinen og prestesteinen

Like ved Kvenåsen skulehus på Fjotland Bygdemuseum ligg prestesteinen og lesarsteinen. Å løfte lesarsteinen som tidlegare lå i vatnkanten like nedanfor kyrkja, var ei manndomsprøve som mange unge fjotlendingar har prøvd seg på. Det var ei tøff utfordring å løfte...
Vordalsgruva i Fjotland

Vordalsgruva i Fjotland

I Vordalen i Fjotland var det ein kort periode gruvedrift i tida kring 1. verdskrig. Av Knut Petter Netland, etter notat nedskriven/fortalt av Olav P Netland (f. 1922, d 2002) vintaren 2002 slik han huska det, supplert med tilgong på driftsrapportar frå...