Lesarsteinen og prestesteinen

Lesarsteinen og prestesteinen

Like ved Kvenåsen skulehus på Fjotland Bygdemuseum ligg prestesteinen og lesarsteinen. Å løfte lesarsteinen som tidlegare lå i vatnkanten like nedanfor kyrkja, var ei manndomsprøve som mange unge fjotlendingar har prøvd seg på. Det var ei tøff utfordring å løfte...
Vordalsgruva i Fjotland

Vordalsgruva i Fjotland

I Vordalen i Fjotland var det ein kort periode gruvedrift i tida kring 1. verdskrig. Av Knut Petter Netland, etter notat nedskriven/fortalt av Olav P Netland (f. 1922, d 2002) vintaren 2002 slik han huska det, supplert med tilgong på driftsrapportar frå...
Klypp frå målreisingssaka i Fjotland

Klypp frå målreisingssaka i Fjotland

Mannen bak ”Arkiv for norsk målreising”, Peder Hovdan (1874-1965) var frå Hemne iSør-Trøndelag, var utdanna lærar og hadde arbeidet sitt i osloskulen fram til 1940. Bilettekst: Peder Hovdan (1874-1965). (Foto: Nynorsk kultursentrum)Frå 1905 til ut i 1950-åra dreiv...