Om jol i Fjotland før i tiæ

“Då grauden stod feri’ jolekvelden, gjekk dei ud og skaud med dynamitt så gardan’ omkring visste ko’ langt dei va’ komne med jolemaden. Dei skaud inn jolæ, som dei sa”. Jola var ei høgtid som i stor grad sette krav til eit intensivert arbeid, og det var gjerne...

Fjotland før i tiæ

I 2004/2005 brukte Svein Arne Myhren og Per Sverre Kvinlaug mykje tid på å førebu og produsera fire radioprogram om Fjotland- før i tiæ. Programma blei sendt på Radio Kvinesdal i 2005. Desse programma er no tilgjengelege her på Fjotlandsrosa.no. Sjekk lenkene nedanfor...

Tradisjonsmat- Fjotland før i tiæ

Kosthaldet har endra seg enormt i løpet av ein hundreårsperiode i Fjotland. Eldre folk hugsar ei tid då brød var det same som flatbrød og gjærbakst ikkje høyrde til kvardagsbrødet. Det er spennande å formidla for yngre generasjonar kva for måltid ein åt gjennom dagen,...

Rosemåling – Fjotland før i tiæ

Mellom 1780 til 1880 var rosemåling utbreidd i Fjotland. Rosemålingstradisjonen i bygda var med på å stadfesta Fjotland som eit grendelag med mange framståande bygdehandverkarar og –kunstnarar. Her ønskjer me å gå litt inn på denne tradisjonen og prøva formidla kva...