DAAE Ludvig L

Ludvig Ludvigsen Daae, historieprofessoren med oppvekst som presteson i Kvinesdal og som i fleire bøker skildra kulturhistoriske tilhøve i Fjotland og Kvinesdal. Daae var fødd i Aremark i Østfold 7.12.1834 og døydde i Oslo 19.2.1910. Frå 1841 til 1856 budde...

HÅBALLEN

Håballen, tida mellom vårvinna og slåtten. Dette var gjerne ein litt rolegare periode i gardsarbeidet, og ein hadde stunder til å gjera reparasjonsarbeid og anna førefallande arbeid. Håball er også ein munnharpeslått som er skriven av Sverre Eftestøl i 1994. Den ble...

HELLE Sigbjørn Steinarson

Sigbjørn Steinarson Helle, gardbrukar, lærar, ordførar og stortingsmann frå Helle i Vesterdalen i Fjotland. Helle var fødd på Heddestølen 14.7.1815 og døydde på Helle 24.6.1899. Han gjekk nokre månader i lære hjå presten Melbye, og blei sett til...

GROSTØL Anna

Anna Andersdotter Grostøl, lærar og folkelivsgranskar frå Lista i Vest-Agder som brukte store delar av livet attåt lærargjerninga på å samla kunnskapar om og dokumentera gamle handverksteknikkar og arbeidsformer frå Agder i sør til Finnmark i nord. Grostøl...

JERSTAD Johan

Johan Gabrielson Jerstad, ingeniør og bygdebokforfattar frå Kvinesdal og Fjotland som gjennom ein mannsalder samla tradisjonsstoff frå Fjotland og fekk gjeve ut viktig kultursogetilfang frå bygda. Jerstad var fødd i Kvinesdal i 1893 og døydde i 1975. Jerstad...