Håballen, tida mellom vårvinna og slåtten. Dette var gjerne ein litt rolegare periode i gardsarbeidet, og ein hadde stunder til å gjera reparasjonsarbeid og anna førefallande arbeid.

Håball er også ein munnharpeslått som er skriven av Sverre Eftestøl i 1994. Den ble gitt ut på cd-en «På gamle tufter», der er den omskriven for fiolin og klaver. Halvard Heggdal, fiolin, og Oddbjørn Stakkeland, klaver.

SAM/PØR

Kjelde:
Per Seland: Kvenåsen krets i Fjotland 1981