HÅBALLEN

Håballen, tida mellom vårvinna og slåtten. Dette var gjerne ein litt rolegare periode i gardsarbeidet, og ein hadde stunder til å gjera reparasjonsarbeid og anna førefallande arbeid. Håball er også ein munnharpeslått som er skriven av Sverre Eftestøl i 1994. Den ble...

SPILLEBROK Bernt A.

Bernt Atlakson Spillebrok, lærar, dekn, målar, spelemann, emissær og ordførar frå Øygarden i Fjotland, kjent for å ordleggja seg slagferdig og løgje, samstundes som haugianaren Spillebrok var ein alvorleg forkynnar og god menneskekjennar og sjelesørgjar....

KVINLOGSLAGJET

Kvinlogslagjet, ein av dei eldste og mest utbreidde bruremarsjane i folkemusikken på Agder. Slåtten finst i fleire ulike variantar med forskjellige namn og blir kalla Kvinlogslagjet i Fjotland. Slåtten har iallfall vore ålment kjent mellom spelemann i bygda...

HUKNUDEN

Huknuden, fjelltopp i Fjotland, og namnet på ein dei mest kjende fjotlandsslåttane. 1. Det litle, men karakteristiske fjellet Huknuden ligg over garden Øvre Kvinlog i Fjotland. Toppen når opp i  338,7 m o.h. 2. Feleslåtten Huknuden har namnet etter fjellet...
Skrifta på veggen

Skrifta på veggen

På veggen over klokkarstolen i Fjotland kyrkje heng det tre samanføydde trefjøler med eit bibelord skore ut med med store bokstavar, i eit språk dei færraste av oss skjønar.På tri samanføydde trefjøler som heng på høgre sida over klokkarstolen framme i kyrkja, kan ein...
EFTESTØL Trygve

EFTESTØL Trygve

Trygve Martinson Eftestøl, lærar, klokkar, gardbrukar, spelemann og handverkar frå Risnes i Fjotland som var av dei aller viktigaste utøvande tradisjonsberarane innan musikk og handverk i Fjotland i den 20. hundreåret. Eftestøl var fødd 19.1.1901 og døydde i...