Ein langeleik tar form

Ein langeleik tar form

Vintaren 2009 fekk Fjotlandsrosa følgje Nils Ro i bygginga av Langeleik nr 21 frå hans hand. Det er ein kopi av langeleiken som Torgrim Knaben (1768-1836) laga til dåpsdagen til dottera Turi i 1817. Langeleik er eit av dei meir særmerkte folkemusikkinstrumenta som var...

Springardans frå Fjotland

Lisa Biktjørn Haugeland frå Flekkefjord leverte i mai 2018 ein bacheloroppgåve om Springardans frå Fjotland Universitetet i Sørøst-NorgeFakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskapInstitutt for tradisjonskunst og folkemusikkHo skriv dette i innleiinga til...
«Trygve Eftestøl og det gamle spillet»

«Trygve Eftestøl og det gamle spillet»

Lisa Biktjørn Haugeland frå Flekkefjord har skrive masteroppgåve om Trygve Eftestøl. Oppgåva blei levert inn ved Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idretts – og utdanningsvitenskap. Studieprogram: Master i tradisjonskunst vår 2020....

EFTESTØL Gudtorm Persson

Gudtorm Persson Eftestøl, rosemålar, treskjerar og handverkar frå Eftestøl i Fjotland som dana skule for den såkalla Vest-Agder-stilen innan norsk dekorativ bygdemåling og er blitt ståande som den fremste representanten for rosemålinga frå Vest-Agder....

Tonstadbua

18 år gamal i 1780 måla den kjende rosemålaren Tore Asbjørnsen Risøyne, Tonstadbua. Bua blei flutt til Vest-Agder fylkesmuseum i 1967. Der kan framleis Tore sitt ungdomsverk sjåast i bua som stammar frå Tonstad. Tonstadbua skal vore bygd tidleg på 1700-talet. Etter...

Fjotlandsmålarane

«Fjotlandsmålarane» I denne framstillinga om fjotlandsmålinga og fjotlandsmålarane, er det ikkje stilhistorie, ornamentikk- og fargeval som står i sentrum. Her ligg vekta meir på det som gjekk føre seg rundt denne aktiviteten enn sjølve...