Lisa Biktjørn Haugeland frå Flekkefjord har skrive masteroppgåve om Trygve Eftestøl. Oppgåva blei levert inn ved Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idretts – og utdanningsvitenskap. Studieprogram: Master i tradisjonskunst vår 2020.

 Masteroppgåva kan du laste ned her:

Lisa skriv dette om oppgåva si:

 Dette er en masteroppgave som tar for seg spillestilen til Trygve Eftestøl. Målet har vært å kunne peke ut elementer i spillet til Trygve som gjør stilen til nettopp det den er og hva det er som er viktig å fokusere på når man skal formidle denne musikken videre, sett ut i fra et knippe musikere som kjenner til Trygve og musikken hans, og min personlige oppfatning. Jeg personlig mener at Trygve har en spesiell og stilig måte å spille på, og det har resultert i et dypere dykk i hva som faktisk skjer i musikken. Flere av disse stilelementene som blir tatt opp i prosjektet blir også sagt å være alderdommelige og til dels lite brukt av musikere i dag, og jeg har derfor forsøkt å finne mulige svar på spørsmål som hvor gamle de er,  hvor de kommer fra, hvorfor det er lite brukt i dag og også hvorfor det gamle er så  viktig for oss.  Jeg har også hatt et ønske om å kaste lys over Trygve Eftestøl, som en del av folkemusikk-Norge som har kommet litt i skyggen av «høystatusområder» som f.eks. indre Telemark og Hardanger.

-Vi har flott folkemusikk i Agder (Vest-Agder) også, og den skal vi være stolte av!