Lisa Biktjørn Haugeland frå Flekkefjord leverte i mai 2018 ein bacheloroppgåve om Springardans frå Fjotland

Universitetet i Sørøst-Norge
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Ho skriv dette i innleiinga til oppgåva:

«I Vest-Agder så har vi to typer springedanser. Det er Sørlandsspringar og springedans
fra Fjotland. Sørlandsspringaren er en dans som har blitt til ved besøk av forskjellige
dansere som har holdt kurs i Vest-Agder. Andreas Øiestad kom fra Nordfjord og holdt
kurs i Mandal 1911-1912 i det som antakelig kan ha vært nordfjordspringar, og det er
trolig denne dansen som har dannet grunnlaget for sørlandsspringaren.
Springedans fra Fjotland er den eneste dansen i Vest-Agder med eldre røtter som har
latt seg skrive ned og blitt gjort filmopptak av. Nettopp derfor synes jeg at denne
dansen virket interessant og også siden jeg har holdt fokus på slåttemusikken etter
Trygve Eftestøl som selv kom fra Risnes i Fjotland.»

Oppgåva kan de lese her: