RISØY Tore Asbjørnsen

Tore Asbjørnson Risøy, rosemålar frå Risøy i Vesterdalen i Fjotland som danna skule innan rosemålinga i Fjotland og Vest-Agder. Risøy blei fødd i 1762. Han døydde 14.5.1820 på Fåsdal i Gyland der han var på målaroppdrag. Så blei det så...

Spilebrok, Bernt A.

Bernt Atlakson Spillebrok, lærar, dekn, målar, spelemann, emissær og ordførar frå Øygarden i Fjotland, kjent for å ordleggja seg slagferdig og løgje, samstundes som haugianaren Spillebrok var ein alvorleg forkynnar og god menneskekjennar og sjelesørgjar....

Rosemålar – handverkar – kunstnar

HandverkarenDet er alltid vanskeleg å vurdera folkekunsten i høve til den profesjonelle kunsten utøvd av utdanna kunstnarar. Å vurdera rosemåling som kunst er difor litt problematisk om ein legg vanlege definisjonar på kunst til grunn. Det blir rett og slett...

Rosemåling frå Fjotland på 500-setel

500-setelen som Norges Bank gav ut i 1991 har eit rosemålingsmotiv som fjotlendingen Per Guttormsen Eftestøl har måla. Det måla han på ei kiste rundt 1850. Denne kista er no å finne på Norsk Folkemuseum i Oslo. Ei liknande kiste er også i Hægebostad. Per Guttormsen...