Seland (13)

Garden Seland ligg i Vesterdalen nord for Kvinlog. Det tilhøyrde Kvenåsen skulekrins saman med gardane: Eikeland, Solli, Lindeland og Lindhommen.  I 1594 vart namnet skriven Sellannd, i 1619 Selland og i 1668 og 1723 Seeland. Det blir sagt at Seland åtte frå...

Lindhommen (14)

Lindhommen ligg i Kvenåsen skulekrins like aust for Seland. Garden er nemnd som Lindhommen i 1668 og 1723. Lindhom seiast vera komen frå Seland, men Linndhomstølen ligg som ei øy inne i Lindelandsmarka, så det er meir rimeleg at han er skild ut frå Lindeland....

Lindefjell (15)

Lindefjell ligg nord for Kvenåsen krins på vestsida av Kvina. Garden er nemnd i 1595 under namnet Lindefield, så også i 1600, 1612, 1619, 1668 og 1723. Hoskuld er den første eigaren som er nemnd. Han skal ha vore på Feda ting i 1591 og skreiv under fullmakt til dei...

Solli (16)

Garden tilhøyrer Kvenåsen krins og ligg aust for Kvina og aust for Lindefjell. Garden er nemnd i 1668 som Lie. Solli var øydegard under Eigeland og nemnest første gong 1618, men ein veit lite om dei første folka. Eit segn som er tatt med i Fjotland. Gards- og ættesoge...

Moland (17)

Moland ligg aust for Kvina, mellom Gunsteinsli og Netland. Garden er nemnd som Moeland i 1668 og 1723. I 1643 åtte Knud Krågeland og medarvingane Krågeland, og dette året åtte Tosten Homma i Gyland garden Moland, men Knud må ei tid ha ått heile Moland, og han er nemnd...

Gunsteinsli (18)

Gunsteinsli ligg i Vesterdalen mellom Lindefjell og Moland. I 1668 er garden skriven for Gunstenslien med Moen, mens i 1723 var det blitt til Gundsteenlie med Moen. Garden er komen frå Lindefjell. Det var frå gamalt to gardar, Moen og Gunstensli. Dette...