Rosemåling – Fjotland før i tiæ

Mellom 1780 til 1880 var rosemåling utbreidd i Fjotland. Rosemålingstradisjonen i bygda var med på å stadfesta Fjotland som eit grendelag med mange framståande bygdehandverkarar og –kunstnarar. Her ønskjer me å gå litt inn på denne tradisjonen og prøva formidla kva...

JERSTAD Johan

Johan Gabrielson Jerstad, ingeniør og bygdebokforfattar frå Kvinesdal og Fjotland som gjennom ein mannsalder samla tradisjonsstoff frå Fjotland og fekk gjeve ut viktig kultursogetilfang frå bygda. Jerstad var fødd i Kvinesdal i 1893 og døydde i 1975. Jerstad...

PER FJOTLENDING

Per Fjotlending, namnet på den handskrivne lagsprotokollen som Austerdalen Ungdomslag tok til med i 1913 der ungdomslagsmedlemene skreiv dikt, forteljingar og innlegg og redigerte på omgang. ”Per Fjotlending” heldt det gåande frå 1913 og fram til 1957. Til kvart...