Er krusifikset som ble stjålet i Fjotland Kirke i 1902 kanskje i en norsk eller svensk museumssamling? Artikkelforfatter Erling S. Kielland stiller dette spørsmålet.

I 1998 skrev jeg en artikkel i Årsskrift for Kvinesdal historielag – om krusifikset som ble stjålet i Fjotland Kirke i 1902. På nettsiden til Fjotlandsrosa har Per Øistein Rogstad et interessant orientering om det samme – hvor det bl.a henvises til mitt innlegg. Det har jo være spekulert og gjettet i 111 år hvem som tok krusifikset, og hvor det senere havnet. At en utvandret fjotlending tok det med til Amerika er enn av teoriene. Kanskje er “sannheten” nærmere enn vi tror.

Det er godt kjent at flere samlinger av norsk folke – og kirkekunst, ble etablert og innsamlet omkring århundreskiftet 1900. Og at stifterne av disse, eller deres medhjelpere reiste omkring i norske bygder og kjøpte opp slike gjenstander. Det er således en god mulighet for at det nettopp var en slik “opkjøber” også besøkte Fjotland og “fikk hånd om “ krusifikset ved innbrudd i kirken. Kanskje ved andres hjelp.

Gjenstandene som slik ble innsamlet oppbevares idag for en stor del i norske (og svenske) musumssamlinger – og det er således ikke usannsynlig at det på slike steder også finnes krusifikser med påtegningen “ukjent opphav.” Og at krusifikset fra Fjotland kirke er blant disse. Det trenger ikke ha vært så vanskelig for “opkjøberen” –(eller kanskje en simpel tyv som som var ute etter letttjente penger) å “kamuflere” hvor krusifikset kom fra ved et senere salg til museet/samlingen. F.eks ved å si at han hadde fått/kjøpt det via en mellommann og derfor ikke visste hvor det kom fra. Utallige gjenstander i norske (og svenske museer) er merket med ukjent opprinnelse.

Er Fjotlandskirkens “tapte” middelalderkrusifiks idag i en museumssamling i Norge eller Sverige ? Unionen var ikke over i 1902 og og “broderfolket” samlet også inn norsk folke/kirkekunst. Kanskje er det på slike steder en nå må lete etter en 1 meter høy kristusfigur. Som kanskje også har en påtegning som knytter den til Vest Agder og Fjotland. Hvem vet ..?

Beste hilsen
Erling S.Kielland