GROSTØL Anna

Anna Andersdotter Grostøl, lærar og folkelivsgranskar frå Lista i Vest-Agder som brukte store delar av livet attåt lærargjerninga på å samla kunnskapar om og dokumentera gamle handverksteknikkar og arbeidsformer frå Agder i sør til Finnmark i nord. Grostøl...

JERSTAD Johan

Johan Gabrielson Jerstad, ingeniør og bygdebokforfattar frå Kvinesdal og Fjotland som gjennom ein mannsalder samla tradisjonsstoff frå Fjotland og fekk gjeve ut viktig kultursogetilfang frå bygda. Jerstad var fødd i Kvinesdal i 1893 og døydde i 1975. Jerstad...

MIDTTUN Gisle

Gisle Midttun, kulturhistorikar og museumsmann som dokumenterte og skreiv om sentrale tema innan norsk kulturhistorie i mellomkrigstida. Han er mannen bak påstanden ”I Fjotland bur eit folk som er framum dei andre”, publisert i verket Norske bygder....

SPILLEBROK Bernt A.

Bernt Atlakson Spillebrok, lærar, dekn, målar, spelemann, emissær og ordførar frå Øygarden i Fjotland, kjent for å ordleggja seg slagferdig og løgje, samstundes som haugianaren Spillebrok var ein alvorleg forkynnar og god menneskekjennar og sjelesørgjar....

Da fjotlendingane stengde kyrkjedøra

Det var lyst til preike 20. februar 1770 i gamle Fjotland kyrkje. Då samla bøndene seg frå gardane midt i bygda og tok nøklene frå kyrkjeverja og læste døra, så ikkje presten Ole Blyth kom inn. I spissen for bøndene stod Tore Sigbjørnsen Engedal frå dør framme på...