«Trygve Eftestøl og det gamle spillet»

«Trygve Eftestøl og det gamle spillet»

Lisa Biktjørn Haugeland frå Flekkefjord har skrive masteroppgåve om Trygve Eftestøl. Oppgåva blei levert inn ved Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idretts – og utdanningsvitenskap. Studieprogram: Master i tradisjonskunst vår 2020....