Brudle i Fjotland

Brudle i Fjotland

Brudle i FjotlandAgder og grensebygder i Rogaland og Telemark er einaste stader i landet vi finn brudle. Brudle (eller brudled) er rekkjer av steinar lagt etter kvarandre. Steinane ligg oftast på flate berg langs gamle ferdselsvegar. Ordet brudle tyder brudefylgje....

Brudle

Brudle (eller brudled) er rekkjer av steinar lagt etter kvarandre. Steinane ligg oftast på flate berg langs gamle ferdselsvegar.Agder og grensebygder i Rogaland og Telemark er einaste stader i landet vi finn brudle. Ordet brudle tyder brudefylgje. Den vanlegaste...

HOSKULDSON Tron

Tron Hoskuldson budde på Nedre Kvinlaug i Fjotland, åtte heile garden åleine og gjekk for å vera særs rik. Husa han hadde på garden var store og bygt med grovt og stort tømmer. Langbordet hans var gjort av ein einaste alvedplank, og det var so langt at ein måtte kappa...

Besse i Knaben

BESSE i Knaben Besse i Knaben, from og gudfryktig segnperson og bondehelgen frå Fjotland i Vest-Agder som mellom anna har blitt kjent gjennom folketradisjonen for at han kunne hengja vottane sine på solstrålane. Det finst ingen skriftlege kjelder som heilt sikkert...
Jerngryta

Jerngryta

Jerngryta var eit kulturpolitisk tidskrift som kom ut i Fjotland frå 1980-1985. Totalt kom det ut 424 sider med over 100 ulike skribentar. Det var smått og stort frå bygda. Første utgåve kom i desember 1980. Redaksjonen bestod frå starten av: Torkel Moland, Eli...

01.06 Trettandagen

6. januar Denne dagen er etter kyrkjeleg tradisjon epifaniedagen som tyder openberringsdagen. Dagen var knytt til openberringane Jesu fødsel, Jesu dåp og Jesu fyrste kjende undergjerning, vin-underet i Kanaan. Mot slutten av 300-talet hadde ein gjenge over til å ha...