05.03 Korsmøss

3. mai  ”Korsmøss” eller krossmesse om våren er nemninga for denne dagen. Det er kyrkjeleg høgtidsdag til minne om at Helena, Keisar Konstantins mor, fann Den heilage krossen som Jesus var blitt avretta på, i Jerusalem. Mange stader var det vanleg å klyppa...

Rosemåling frå Fjotland på 500-setel

500-setelen som Norges Bank gav ut i 1991 har eit rosemålingsmotiv som fjotlendingen Per Guttormsen Eftestøl har måla. Det måla han på ei kiste rundt 1850. Denne kista er no å finne på Norsk Folkemuseum i Oslo. Ei liknande kiste er også i Hægebostad. Per Guttormsen...

05.15 Halvorsok

15. mai Hallvardsmesse, hallvardsok eller halvorsok er minnedagen for den norske helgenen Hallvard Vebjørnson frå Husaby i Lier. Helgenforteljinga er nok kjent for dei fleste: Hallvard var fødd om lag 1020. Han var i slekt med Olav Haraldson, og var fødd inn i ein...

06.24 Jonsok

24. juni            Jonsok var den viktigaste merkedagen i sommarhalvåret. Dagen før denne sommardagen, jonsokaftan, er vel den av dei kyrkjelege helgenmarkeringane som stend sterkast i norsk kultur og tradisjon i...

07.02 Syftesok. Maria besøgelsesdag

2. juli   Dette er den Heilage Svithuns minnedag i den katolske kyrkja. Svithun var biskop i Winchester i England og var fødd kring år 800 og døydde i 862. Livet til St. Svithun er legendeprega. Biografiane hans blei skrivne lenge etter hans død. Men han var...