07.20 Marte vassause

20. juli Denne dagen har i folketradisjonen hatt namn som ”margitsmesse”, ”Mari vassause” eller som i Fjotland – ”Marte vassause”. Eigentleg er dette minnedag for St. Margareta av Antiokia (i Tyrkia). Margareta skal som Lucia, ha blitt forfylgt fordi ho var...
Då nynorsken blei kyrkjemålet i Fjotland

Då nynorsken blei kyrkjemålet i Fjotland

Nynorsk blir kyrkjemål: Tri etappar Ein kan seia at nynorsken vann innpass som kyrkjemål i Noreg i tri omgangar. Fyrste store nynorskinnslaget i norsk kyrkjeliv kjem med Elias Blix’ Nokre Salmar som kom til å bli grunnleggjande viktig for utbreiinga av...

08.22 Symforam

22.8.    Dette er minnedagen for den Heilage Symforian. Symforian var ein ung gut frå ein av dei få kristne familiane i Autun ved Dijon i Burgund i Frankrike på 100-talet e.Kr. Han var fødd kring 165. Då han ein dag tilfeldig kom inn i ei folkemengd som...

09.29 Mikjelsmøss

29.9.    I kyrkjekalenderen er denne dagen minnedag for erkeengelen Mikael. Dette er difor ikkje nokon vanleg helgendag: Mikael er leiar for Guds himmelhær. Mikael kjempar mot fienden Satan, skal forsvara og redda sjelene åt dei truande, og etter...

SVINSOKSHEIA

Svinsoksheia er ei hei som ligg 369,7 m.o.h. mellom Engedal og Homme. Namnet kjem av dialektnemninga svinsoks som tyder grevling. Frå Kristiansand i aust til Lund i Rogaland i vest finn ein fleire stadnamn på naturformar som heier, myrer og dalar med svinsoks som...