Tradisjonsmat- Fjotland før i tiæ

Kosthaldet har endra seg enormt i løpet av ein hundreårsperiode i Fjotland. Eldre folk hugsar ei tid då brød var det same som flatbrød og gjærbakst ikkje høyrde til kvardagsbrødet. Det er spennande å formidla for yngre generasjonar kva for måltid ein åt gjennom dagen,...

01.06 Trettandagen

6. januar Denne dagen er etter kyrkjeleg tradisjon epifaniedagen som tyder openberringsdagen. Dagen var knytt til openberringane Jesu fødsel, Jesu dåp og Jesu fyrste kjende undergjerning, vin-underet i Kanaan. Mot slutten av 300-talet hadde ein gjenge over til å ha...

01.13 Tjusdagen

13. januar Kjeldene frå Fjotland nyttar namn som ”tjusdagen”, ”tjuenhelgi” og  ”tjuendag jol” om denne dagen (Jerstad 1949/Lunde 1925). Dette var dagen jola slutta. Fylgjande rim er knytt til dagen: ”Knut fut, / jaga jolæ ut.” Namnet Knut har opphavleg lite...

03.12 Greggamøss

12. mars         St. Gregor blir minna denne dagen i kyrkjetradisjonen. Gregor (540-604) var av rikmannsslekt, men valde klosterlivet i kontemplasjon og bøn. Han utmerkte seg som abbed, klosterleiar, og blei som fyrste munk og...

Persætet

Persætet er eit lite fjell som ligg like sør for Fjotlandsvatnet, toppen er 523,5 m.o.h. I følgje sogeboka til Johan Jerstad har fjellet fått namn etter ein gard som har ligge nordvest for fjellet. Det skal framleis vere mogleg å sjå dei gamle åkrane som hørde...