07.25 Jakob vådhatt

25. juli Jakobsmesse, Jakobsok eller det meir folkelege ”Jakob vådhatt” er nemninga for dagen som er minnedag for apostelen Jakob og éin av Jesu læresveinar. Han er fleire stader omtala i evangelia, og har ser ut til å ha vore ein av Jesu aller nærmaste. Han leid...

09.01 Egedius

1.9.      Dette er minnedagen for St. Ægidius. Han var fødd ein gong på 600-talet og døydde kring 720. Han skal ha levt som einebuar for å koma unna merksemd han hadde fenge pga fleire mirakel han hadde utført. Han blei klostergrunnleggjar i...

Om jol i Fjotland før i tiæ

“Då grauden stod feri’ jolekvelden, gjekk dei ud og skaud med dynamitt så gardan’ omkring visste ko’ langt dei va’ komne med jolemaden. Dei skaud inn jolæ, som dei sa”. Jola var ei høgtid som i stor grad sette krav til eit intensivert arbeid, og det var gjerne...

Rosemåling – Fjotland før i tiæ

Mellom 1780 til 1880 var rosemåling utbreidd i Fjotland. Rosemålingstradisjonen i bygda var med på å stadfesta Fjotland som eit grendelag med mange framståande bygdehandverkarar og –kunstnarar. Her ønskjer me å gå litt inn på denne tradisjonen og prøva formidla kva...