Spannsheddå, stor helle som ligg i fjellsida ovanom garden Åmland i Fjotland. I eldre tid skal det ha blitt ofra eit spann med smør til hella kvar jolaftan, med den tanken at ho då ikkje skulle ramla ned og øydeleggja husa på garden.

SAM

Kjelder
Peter Lunde: Kynnehuset. Oslo 1924