Sjælta er eit vanleg namn på jordstykke i Fjotland. Namnet kjem av tad som tyder gjødsel. Stadnamnet sjælta har difor meininga område som er sjølvgjødsla. Det er vanleg på området nedforbi uthusa som fekk tilsig fra fjøset.

PØR

Kjelde:
Per Seland: Kvenåsen krets i Fjotland 1981