Netlandsnes ligg i Vesterdalen på austsida av Kvina, like aust for Netland.  I 1668 vart garden skriven Nætlands Næsset, mens i 1723 var det Netlandsnessit.

Første mannen som er nemnd på Netlandsnes er:  Hoskuld Gudtormson (n. 1659). Han var viglysingsvitne 1659 og er vel son til Gudtorm som budde på Netland noko føre.

Namnet Netlandsnes finne ein ikkje noko andre stadar, sjå elles artikkelen om Netland.

Garden ligg på eit Nes i Kvina, på den andre sida for Netland. og difor har den fått namnet Netlandsnes. Gardsnamn på land er mest utbredt i Vest-Agder og Rogaland, og -land tyder jordstykke, grunn.

PØR

Kjelder:
O. Rygh: Norske Gaardnavne
Jørn Sandnes og Ola Stemshaug: Norsk stadnamnleksikon 1976
Johan Jerstad og Tor Veggeland: Fjotland. Gards- og ættesoge 1979
Statens kartverk: Norgeskart.no