26.desember 

Denne dagen, ”Stefanusdagen”, har vore ein tradisjonell minnedag for den Heilage Stefanus, den fyrste kjende, kristne martyren som ein kan lesa om i Apostelgjerningane i kapittel 6 og 7. I kyrkjeleg tradisjon er Stefanus blitt ståande som føredøme, protomartyr, for alle kristne martyrar.

I Fjotland var andre joledagen etter gamalt ein dag for gjestebod.

SAM

Kjelder:
Brynjulf Alver. Dag og merke. Oslo 1970
Johan Jerstad: Fjotland. Sogebok. Fjotland 1949
www.katolsk.no, 20.7.2008