Her er nokre sentrale verk med stoff frå Fjotland:

Jerstad, Johan: Fjotland. Sogebok 1949
Jerstad, Johan: Fjotland. Lesebok 1964
Jerstad, Johan og Veggeland, Tor: Fjotland. Gards- og ættesoge. 1979
Lunde, Peter: Kynnehuset. Vestegdske folkeminne. Hefte I -II. 1923/1924
Midttun, Gisle m.fl: Norske bygder. Vest-Agder I 1925
Mygland, Olav m.fl: Eiesland Skule 100 år 1989
Salmeli, Tobias: Salmeli: fjellgrenda og folket ned gjennom tidene – i tekst og bilder. 2003/2007 
Seland, Per: Kvenåsen krets i Fjotland. 1981
Veggeland, Tor: Molybden-eventyret i Knabeheia 1885-1973
Veggeland; Tor: Fjotland sparebank i 100 år. 1875-1975
Veggeland, Tor: Fjotland. Kultursoge. 1984  
Veggeland, Tor: Fjotland si kyrkje i 316 år. 1670-1986. 1986 

Dette er ei førebels liste som vil bli utfylt.

Elektroniske kjelder

Offisielle fagsider

Agder folkemusikkarkiv (Her er oversikt over folkemusikk samla frå Fjotland i folkemusikkarkivet på Agder. )

Allkunne.no er ei nynorsk kulturhistorie på nett. Det er eit samarbeid mellom Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum. 20. oktober 2009 blir denne nettstaden lansert, men allereie i mai blei ein pilotversjon tilgjngeleg.

Folketeljingar i digitalarkivet.no (Her finn ein digitaliserte folketeljingar for Fjotland frå 1801 (ligg under Hægebostad), 1865 og 1900)

Kyrkjebøker i digitalarkivet.no (Her finn du skanna kyrkjebøker for Fjotland frå 1841-1941. Blad deg ned til Fjotland.)

Norske Gaardsnavne, Dokumentasjonsprosjektet (Her finn du gardsnamn frå Fjotland med uttale og enkle namneforklaringar henta frå O. Rygh sitt verk Norske Gaardsnavne. Du kjem vidare til fleire gardar i bygda ved å trykkja Neste 10 avsnitt.)

Norsk Folkemuseums samlingar (Her finn du gjenstandar og foto frå Fjotland i samlingane på Norsk Folkemuseum i Oslo.)

Norsk lokalhistorisk institutt (Her er oversikt over noko lokalhistorisk litteratur frå Fjotland. Skriv inn «Fjotland» i søkjefeltet.)

Setelarkivet til Norsk Ordbok (Her finn du ord samla frå Fjotland. Vel «Fjotland» i feltet stadkode.)

Stadnamnarkivet ved Universitet i Oslo (Her finn du stadnamn samla frå Fjotland. Skriv inn «Fjotland» i feltet for herad.)

Andre sider

Knaben.no (Her kan ein lesa om fortid og notid i samfunnet kring Knaben gruvor.

Kvinesdal historielag (Her finn ein m.a. oversikt over artiklar i historielagsskriftet frå 1986 til i dag (sjå venstremeny).)