I dag er det framleis fire bruk på Engedal, men det bruket som har gardsnummer ein og som frå først av het dør heime, blei flytta ned til riksvegen tidleg på 1900-talet. Det var som ei følge av brannen som hadde lagt tre av gardane i ruinar. ¨

I Agder nr 10. 4. februar 1896 stod denne artikkelen, som Elisabeth Seland har funne fram for oss:

Fra Fjotland. Sørgelig ildebrand.

 Torsdagen den 30. januar indtraf en forfærdelig ulykke paa gaarden Engedal i Fjotland idet ildebrand ødelagde vaaningshusene stabur og hestestestald for Reinert Pedersen samt alle husene hos Salve Johannessen og Tønnes Staalesen. Alt indbo og løsøre opbrændtes for alle 3 ligesom der for Tønnes Staalesen brendte 19 smaakreaturer og 1 kvige. For Salve Johannessen brændte 16 smaakreaturer.

Alle tre med familie blev berøvet alt, saa der ikke blev reddet saa meget som et bid mad. Torgrim Johannessens hus blev tilbage da det stod et lidet stykke fra de andre ligesom vinden stod fra og ikke paa hans hus. De husvilde familier er alle fortiden hos Torgrim og takket være Gud for at et hus blev tilbage ligesaa for at fjøs og ladebygningerne af Reinert (med nød og neppe) blev reddet. Hvis ikke Reinerts udhus havde blit sparet havde alle baade store og smaakreaturer for alle tre brændt. Intet uden bygningerne var assureret, og intet uden en ubetydelighed af sengklæder og endel gangklæder hos Salve og Tønnes blev reddet dog delvis forbrændte. Reinert med sin familie fik kun de simpleste klæder som de gik i reddet ; men saa er alle hans kreaturer i behold.

Reinert Pedersens familie er for tiden 5

Tønnes Staalesens   »                      »    4

Salve Johannessens  »                      »    9

  Den sidstnævnte eier næsten intet. For de menneskelige øine ser dette mørkt ud. Herre Gud, lær os at vide, at faderens ris er kjærlighed,

og naar vi ved at det er fra ham saa ved vi ogsaa at det er til det bedste tugten skal tjene. Gud være ogsaa takket for, at det skede om dagen for hvis det skulde hændt nattetider under en saa voldsom storm, havde udentvivl flere menneskeliv medgaaet. Folk fra de nærmestliggende gaarde har allerede ydet hjelp baade af madvarer og klæder. Sengklæder og gangklæder er som anført familierne berøvet for. Af alt, som opbrændtes og som var uassureret : løsøre klæder og mad hø og halm, antages at have medgaaet omkring for kr. 5000,00

Bygningerne var assureret i Akershus.

Reinert Johannes Pedersens nedbrændte huse stod i kr. 1540,00.

Salve Johannessens i       » 2000,00

Tønnes Staalesens i         » 1400,00

  Ilden opkom i Reinerts hus torsdag mellem kl. 3 og 4 eftermiddag. Reinert selv var ude og stellede paa en lade et kort stykke fra husene hans

kone og den ældste datter var i fjøset; kun en liden 3 1/2 aars gammel pige var alene inde og antagelig har hun kastet–varme ud fra kakkelovnen paa gulvet, hvor endel tørre fliser laa; nogen anden grund vides ikke. Staale Eielsen og Tønnes Staalesen var i skoven. Salve kom fra en reis just da alt var nedbrændt. Den tililende hjelp kom forsent ligesom det kun var en kort tid i den rasende nordvestlige storm før alt laa i aske. 

  I denne nød ville en hjelp være paa sit rette sted.                             X.

  Det er os meddelt, at der med det snareste vil blive sat igang en indsamling til de ulykkelige brandlidte familier, der tildels nu intet eier.

  De gaver, som maatte indkomme, vil blive fordelt af en komité.

— Vi tillader os at opfordre alle de af vore læsere, som har evne og hjerte dertil, at hjælpe her.

Bidragsliste er udlagt i «Agder»s eksp.                                     

Red.

(Rett avskrift av Agder nr. 10, 4.2.1896)

Brannkatastrofe på Engedal, Publiseringsdato: 14.10.2010