Johan Didriksson Omland vaks opp på bnr. på Omland i Fjotland. Oldebarnet Berit Sjøstrand Olsen fortel her om korleis han som seksåring var ein av dei mange barnevandrarane frå vestre Vest-Agder som gikk til bygdene i Aust-Agder for å gjete:

«Jeg har snakket med min mor og hun sier det er dessverre ikke særlig vi vet om oldefars vandring over heiene. Han var bare seks år, huff!

Da han giftet seg med min oldemor, Bergitte Olsen står han oppført som skreppehandler fra Froland.

Johan var født på gården Omland (Åmland) i Fjotland 29. juli 1861.Foreldrene var Karen Dorthea Markusdatter Helle, født i 1827 og Didrik Larsen Omland, født 1811.

Edstebroren Lars, født i 1847, måtte tidlig ut som gjeter og var en av barnevandrerne. Han kom til Froland der han  slo seg ned og siden giftet seg med Marthe Ommundsdatter fra Herefoss. De fikk seks barn.

Søsteren Ida, født i 1858, Kom også til Froland. Men vi vet ikke om hun var en av de mange barnevandrerne. Hun giftet seg med en Gunder Gundersen og de fikk også seks barn.

Oldefar Johan måtte ta ut på den lange og skremmende ferden over heiene i indre Agder allerede som seksåring. Han har fortalt at han mange ganger gråt seg i søvn av sult og redsel. Som vi senere vet så ble disse barna ikke alltid godt behandlet.

Johan var allerede som barn svaksynt og ble senere blind. Aniridi, en arvelig øyensykdom, kom fra slektsledd tilbake, og er i slekta den dag i dag. Vi vet ikke om denne lidelsen gjorde det vanskeligere for ham enn andre barnevandrere å ta seg fram. Men det virker sannsynlig,

Han ble konfirmert 1. oktober 1876 i Fjotland kirke, og der har presten bl.a. anført «Neppe temmelig godt», men tilføyd at han ser dårlig og derfor har problemer med å lese.

Han slo seg ned i Froland hos storebroren etterhvert. 19. april 1892 giftet han seg i V. Moland kirke med Bergitte Olsen, datter av Gro Borgersdatter fra Hagestad i Birkenes og Ole Larsen fra gården Brandsdal i Grindheim. (Bjelland). Da var han skrevet inn som skreppehandler fra Reiersøl i Froland.

De overtok gården til hennes foreldre som de kalte Omland (opprinnelig Marismyr) midtveis mellom Lillesand og Birkeland.

Her drev de landhandel og poståpneri. Johan syklet rundt med posten og havnet ofte i grøfta pga. av synet. Men når folk spurte om han ikke var redd, bare smilte han og sa han leste Fadervår og da gikk alt bra! Bergitte pleide å skrive mottaker på postpakkene med stor skrift slik at det ble lettere for Johan å lese.

De fikk bare ett barn, Didrik som ble født i 1894. Han fikk tre døtre med Inger Gurine Hansen fra Vennesla. De overtok gården.

De tre døtrene har mange barn, barnebarn og oldebarn spredt utover Sør Norge.

Johan var en dypt religiøs mann, snill og glad i barn. Av barnebarna ble han kalt for nissen.

Johan døde i 1950 og ble begravet på V. Moland kirkegård.»

Bilete øverst viser Johan og kona Bergitte Olsen.

Barnevandrar Johan Didrikson frå Åmland

Publiseringsdato: 29.08.2009