AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no
Ideen bak krusedullane
Ideen bak krusedullane
Også tidsskriftet Jerngryta var oppteken av rosemåling. I nr 3-4 1983 skreiv John Petter Lindeland ein artikkel om idéen bak krusedullane i rosemålinga.
Rosemåling frå Fjotland på 500-setel
Rosemåling frå Fjotland på 500-setel
500-setelen frå 1991 har eit utsnitt av rosemåling frå ei kiste måla av fjotlendingen Per Guttormsen Eftestøl omkring 1850.
«Fjotlandsmålarane»
«Fjotlandsmålarane»
Her i landet er det særleg Telemark og Hallingdal som blir dregne fram som dei to ypparste tradisjonsområda for rosemålinga med mange og dugande målarar. Men også i Vest-Agder finn ein ein rosemålingstradisjon som har ei sjølvstendig og interessant utvikling med rosemålarar som nådde langt i utøvinga si. Det målarane frå Fjotland som var pionerane, det var dei som nådde høgast, og det var dei som kom til å bli skuledanarane for vestagder-tradisjonen.
Dekorativ måling i Fjotland kyrkje
Dekorativ måling i Fjotland kyrkje
Den gamle, kvitmåla kyrkja ved Fjotlandsvatnet lyser frisk mot ein. Vel er kyrkja vakker sett frå gravbakken, men endå meir spennande er ho sett frå innsida. Lat oss ta ein tur inn for å leita etter vakre detaljar og ”skjulte” skattar som finst i den dekorative målinga i det vakre kyrkjebygget.
Rosemålar – handverkar – kunstnar
Rosemålar – handverkar – kunstnar
Kven var ”den gamle rosemålaren”? Korleis levde og arbeidde han? Korleis blei han sett på i si eiga samtid, og kor blei det til slutt av rosemålarane? Eg skal freista å svara på desse spørsmåla ved å prøva å plassera rosemålaren inn i den samanhengen han levde og verka i.
- Antall besøkende: 1496176 - Online: 19 - Sist oppdatert: 22.09.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart