PER FJOTLENDING

Per Fjotlending, namnet på den handskrivne lagsprotokollen som Austerdalen Ungdomslag tok til med i 1913 der ungdomslagsmedlemene skreiv dikt, forteljingar og innlegg og redigerte på omgang. ”Per Fjotlending” heldt det gåande frå 1913 og fram til 1957. Til kvart...

Da fjotlendingane stengde kyrkjedøra

Det var lyst til preike 20. februar 1770 i gamle Fjotland kyrkje. Då samla bøndene seg frå gardane midt i bygda og tok nøklene frå kyrkjeverja og læste døra, så ikkje presten Ole Blyth kom inn. I spissen for bøndene stod Tore Sigbjørnsen Engedal frå dør framme på...
Då nynorsken blei kyrkjemålet i Fjotland

Då nynorsken blei kyrkjemålet i Fjotland

Nynorsk blir kyrkjemål: Tri etappar Ein kan seia at nynorsken vann innpass som kyrkjemål i Noreg i tri omgangar. Fyrste store nynorskinnslaget i norsk kyrkjeliv kjem med Elias Blix’ Nokre Salmar som kom til å bli grunnleggjande viktig for utbreiinga av...

Fjotlandsmålarane

«Fjotlandsmålarane» I denne framstillinga om fjotlandsmålinga og fjotlandsmålarane, er det ikkje stilhistorie, ornamentikk- og fargeval som står i sentrum. Her ligg vekta meir på det som gjekk føre seg rundt denne aktiviteten enn sjølve...