AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no

Frå Kvinlog skule vinteren 1952/53

30.03.2010
Frå Kvinlog skule vinteren 1952/53

Tønnes T. Kvinlaug minnest songen som lærar Tobias Lindefjell skreiv til skulejoletrefesten i 1952. I den tida var det strid om inndelinga av skulekrinsar.

Det hadde vore ein del diskusjon om folkeskulens framtid i Fjotland. Striden gjekk på anten å behalda dei små skulekrinsane, eller sentralisera, dvs. å samla ungane heilt frå Netland til skule på Kvinlog. Dette utløyste den dikteriske åra til lærar Tobias Lindefjell.

Songen som eg no skal referera til her, vart skriven til skulejoletrefesten 1952.

 

Tønnes T. Kvinlaug fekk oppdraget å framføre denne songen på joletrefesten i lag med sonen til Lindefjell, Torbjørn. Torbjørn trekte seg, og Olav P. Stakkeland vart med i staden. Dei fekk stor applaus minnest Tønnes, og dei laut synga songen to gonger. 

Tønnes fortel at teksten diverre er komen bort, men no har han skrive ned det han har i minnet.(det er jo nokre år sidan)


På minnebògjæ kan du lese dei strofene som Tønnes kan minnest:

 

PØR

 
Andre aktuelle saker
- Antall besøkende: 1175839 - Online: 10 - Sist oppdatert: 27.06.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart