AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no

Bygdehelgen eller segnfigur?

08.09.2008
Bygdehelgen eller segnfigur?

Ein av dei personane som titt dukkar opp i segner frå Fjotland er Besse i Knaben. Kven var han? Var han ein gamal bygdehelgen eller bare ein oppdikta person? Bygdebokforfattaren Johan Jerstad meiner helst at han var oppdikta, mens professor Ludvig Daae var meir i tvil og plasserte han som samtidig med den historiske personen Tron Hoskuldson (1588-1670).

Kven var Besse i Knaben? Var han ein gammal bygdehelgen eller berre ein oppdikta person? Bygdebokforfattaren Johan Jerstad meiner helst at han var oppdikta, mens professor Ludvig Daae var meir i tvil og plasserte han som samtidig med den historiske personen Tron Hoskuldson (1588-1670).

Fleire segner er knytte til Besse i Knaben, mens dei historiske kjeldene teier om denne merkelege mannen. Det var tungtvegande i Jerstads vurdering av Besse. Professor Daae skildrar tradisjonen kring Besse i Knaben og andre norske bondehelgenar i verket Norges helgener frå 1879.

I dette verket skriv professor Daae mellom anna dette om Besse i Knaben:
”I Fjotlands Sogn (den øverste Del af Kvinesdalen og siden 1857 eget Præstegjeld) fortælles om Besse paa Knaben. Ogsaa han kunde hænge sine Vanter paa Sol-skin, ligesom Hellig-Anders i Slagelse. En Gang hændte det dog, at dette slog ham feil, men han erindrede saa, at han samme Dag havde glemt at tage op et Bygax, der laa i Veien, og da han havde gjort dette godt igjen, lod Vanten sig atter hænge paa Solskinnet..."

Les meir om Besse i Knaben her:

PØR

 
Andre aktuelle saker
- Antall besøkende: 1213863 - Online: 14 - Sist oppdatert: 22.09.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart