AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no
Dialektnemningar på livet i naturen
Dialektnemningar på livet i naturen
I talemålet finst mange gode namn og nemningar på dyrelivet og plantelivet. Ivar Aasen samla på ord på blomar og dyr då han reiste gjennom landet på innsamlingsferdene sine. Noko fann han òg i Fjotland som ein kan sjå i ordlista under. Han dokumenterte mellom anna 'galt' og 'sugga' som namn på høvesvis hannbjørn og hobjørn. Lista er langt frå fullstendig, og me ønskjer tilbakemeldingar og tips om dialektord på det som gror og rører seg i fjotlandsnaturen – i vatnet, lufta og på landjorda. Lista vil stadig bli utvida.
Fjotlandsk ordsamling i Norsk Ordbok
Fjotlandsk ordsamling i Norsk Ordbok
Arbeidet med Norsk Ordbok tok til i 1930. Målet var å skapa eit ordboksverk over det norske folkemålet og det nynorske skriftspråket. Det fjotlandske talemålet har ein plass også i dette arbeidet.
- Antall besøkende: 1496161 - Online: 19 - Sist oppdatert: 22.09.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart