AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no
Elektroniske kjelder

Offisielle fagsider

Agder folkemusikkarkiv (Her er oversikt over folkemusikk samla frå Fjotland i folkemusikkarkivet på Agder. Gå til ''''''''''''''''''''''''''''''''Søk i samlingane'''''''''''''''''''''''''''''''' i venstremenyen. Søk så på "Fjotland" i søkjefeltet for ''''''''''''''''''''''''''''''''distrikt/kommune'''''''''''''''''''''''''''''''', eller skriv inn namn på utøvar i feltet ''''''''''''''''''''''''''''''''utøvar''''''''''''''''''''''''''''''''.)

Allkunne.no er ei nynorsk kulturhistorie på nett. Det er eit samarbeid mellom Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum. 20. oktober 2009 blir denne nettstaden lansert, men allereie i mai blei ein pilotversjon tilgjngeleg.

Folketeljingar i digitalarkivet.no (Her finn ein digitaliserte folketeljingar for Fjotland frå 1801 (ligg under Hægebostad), 1865 og 1900)

Kyrkjebøker i digitalarkivet.no (Her finn du skanna kyrkjebøker for Fjotland frå 1841-1941. Blad deg ned til Fjotland.)

Norske Gaardsnavne, Dokumentasjonsprosjektet (Her finn du gardsnamn frå Fjotland med uttale og enkle namneforklaringar henta frå O. Rygh sitt verk Norske Gaardsnavne. Du kjem vidare til fleire gardar i bygda ved å trykkja ''''''''''''''''''''''''''''''''Neste 10 avsnitt''''''''''''''''''''''''''''''''.)

Norsk Folkemuseums samlingar (Her finn du gjenstandar og foto frå Fjotland i samlingane på Norsk Folkemuseum i Oslo.)

Norsk lokalhistorisk institutt (Her er oversikt over noko lokalhistorisk litteratur frå Fjotland. Skriv inn "Fjotland" i søkjefeltet.)

Setelarkivet til Norsk Ordbok (Her finn du ord samla frå Fjotland. Vel "Fjotland" i feltet stadkode.)

Stadnamnarkivet ved Universitet i Oslo (Her finn du stadnamn samla frå Fjotland. Skriv inn "Fjotland" i feltet for herad.)

Andre sider

Knaben.no (Her kan ein lesa om fortid og notid i samfunnet kring Knaben gruvor. Historisk oversikt finn ein ved å klikka på ''''''''''''''''''''''''''''''''histore'''''''''''''''''''''''''''''''' i venstremenyen.)

Kvinesdal historielag (Her finn ein m.a. oversikt over artiklar i historielagsskriftet frå 1986 til i dag (sjå venstremeny).)

Nettsida Salmeli (Her finn ein m.a. kultur- og slektssoge frå øvste garden i Fjotland.)

Engedalsavis.no (vevstad med slagordet "Meir lokalt kjem du ikkje")

- Antall besøkende: 1550090 - Online: 4 - Sist oppdatert: 22.09.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart