AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no
Kjelder og litteratur

Her er lagt ut ulike kjelder og litteraturtips for den som ønskjer å fordjupa seg i noko av det stoffet som i ulike former finst om Fjotland. Me har teke med ulike typar kjelder, både litt av det som er tilgjengeleg på nettet og det som er å få låna på bibliotek. Lista er på ingen måte utfyllande, og vil stadig bli fylt ut og revidert. Ein meir utfyllande fjotlandsbibliografi er under utarbeiding.

  Elektroniske kjelder

  Trykte kjelder      

   Utrykte kjelder

 

Om kjeldebruk på www.fjotlandsrosa.no

Alle artiklar på denne nettstaden skal i regelen vera utstyrte med kjeldelister der det kjem tydeleg fram kva litteratur og kjelder framstillingane byggjer på.

Alle lengre, eksterne tekstar som er digitaliserte og publiserte som sjølvstendige tekstar på fjotlandsrosa.no, er gjevne att med løyve frå ev. rettshavarar (forfattar, forlag, institusjon m.m.). Det same gjeld for foto og illustrasjonar. Dette vil koma nærare fram av dei ulike dokumenta.

 

- Antall besøkende: 1550095 - Online: 6 - Sist oppdatert: 22.09.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart