AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no
JERNGRYTA

Jerngryta var eit kulturpolitisk tidskrift som kom ut i Fjotland frå 1980-1985. Totalt kom det ut 424 sider med over 100 ulike skribentar. Det var smått og stort frå bygda. Første utgåve kom i desember 1980.

Redaksjonen bestod frå starten av: Torkel Moland, Eli Gundersen, Else Britt Moland, Solveig Galdal, Arnfinn Moland og John Petter Lindeland

 

Dei utarbeidde vedtekter for "Jerngryta" der het det mellom anna at det skulle vere:

-  eit kulturpolitisk organ som er partipolitisk nøytralt. Det skal fremja kultur frå distriktet

-  skal vera både eit  organ for skribentar  med  litterært stoff, og eit organ for meiningsfylte artiklar av filosofisk, politisk og kulturell art.

- legg vekt på å auka forståing og innsikt på viktige problemområde.

-  er meint  som  eit  steg  på vegen mot større kulturell aktivitet i lokalsamfunnet.

- tek  ikkje  sikte  på forteneste. Alt overskot blir brukt til subsidiering av nye oppgåver av "Jerngryta" eller til

dekning av underskot, men nok kan og brukast til andre kulturtiltak.

-  har ikkje reklameannonsar

 

Bladet gjekk inn i 1985 etter vel fem år.

 

Per Øistein Rogstad

 

Kjelde:

Jerngryta nr 1 1980

 

- Antall besøkende: 1509900 - Online: 7 - Sist oppdatert: 22.09.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart