AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no
Blir prestegarden i Fjotland solgt?

 

"Regjeringen har ved flere anledninger pekt på at det bør vurderes å selge en del av prestegardene her i landet. Dette har Landbruksnemnda i Kvinesdal merket seg, og nemnda har vedtatt å sende saken om utparsellering og salg av prestegarden i Fjotland som forespørsel og søknad til Kirke- og Undervisningsdepartementet. Det har formannskapet i Kvinesdal ingen innvendinger mot."

Dette stod å lese i Farsunds avis 24. september 1982. Stanley Kvinlaug var vikar i avisa frå juni 1982-juni 1983. 
Enda skulle det gå mer enn 20 år før både gard og skog var solgt til private tidlig på 2000-tallet.

Heile artikkelen kan du sjå her:

- Antall besøkende: 1550133 - Online: 13 - Sist oppdatert: 22.09.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart