AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no
01.06 Trettandagen

 

6. januar

Denne dagen er etter kyrkjeleg tradisjon epifaniedagen som tyder openberringsdagen. Dagen var knytt til openberringane Jesu fødsel, Jesu dåp og Jesu fyrste kjende undergjerning, vin-underet i Kanaan. Mot slutten av 300-talet hadde ein gjenge over til å ha hovudmarkeringa for Jesu fødsel den 25.12. I store delar av austkyrkja er 6. januar framleis viktigaste høgtidsdagen i jola.

 

Trettandedagen kom i vest alt frå 400-talet til å ha merksemd retta mot minnet om dei tri vise mennene frå aust som vitja Jesusbarnet for å tilbe det. Dagen har blitt heitande ”Heilage tri kongars dag” til minne om desse tri.

 

Den 6. januar var etter gamal tidsrekning den gamle joledagen. I Agder til Hordaland heldt ein seg eigentleg til 5. januar. Trettandagen var mange stader halden for like viktig som joledagen i desember, og kjelder frå Vestlandet fortel om bønder i Nordhordland som helga ”trettandedagen” meir enn 1. joledag.

 

”Dei støypte triarma heilagtrikongeljos til denne dagen”, skriv Johan Jerstad i sogeboka (1949). Mange stader var det vanleg å støypa ljosa dagen før, trettandedagsaftan, og dei brende ljoset på bordet sjølve trettandedagen.

SAM

Kjelder:

Brynjulf Alver. Dag og merke. Oslo 1970

Olav Bø: Norske årshøgtider. Oslo. 1980

Johan Jerstad: Fjotland. Sogebok. Fjotland 1949

www.katolsk.no, 20.7.2008

- Antall besøkende: 1178090 - Online: 13 - Sist oppdatert: 27.06.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart